Jak ukazuje průzkum Komory certifikovaných účetních mezi svými členy, morálka finančního vykazování je nejhorší za uplynulé 3 roky. Od února 2013 se podíl účetních, které podnikatelé žádají o zkreslení finančních výsledků firem, zvýšil z 21 na 27%. Zřejmě je to recese, která stále ještě motivuje podnikatele k manipulaci svých finančních výsledků.

26,5% účetních byla letos požádána o vylepšení účetní závěrky, tj. meziročně o šest procentních bodů více než loni. V praxi může jít až o téměř 250 tisíc firem se zmanipulovaným účetnictvím, zjistila Komora certifikovaných účetních ve svém pravidelném výzkumu o tzv. kreativním účetnictví.

Komora se respondentů ptá na účetní závěrku již několik let, a výsledky jsou v zásadě čím dál víc negativní. Podíl českých podnikatelů, kteří žádají úpravu výsledků, evidentně stále vzrůstá.

Ve výzkumu pro rok 2014 se Komora zaměřila nově na otázku, jestli si je podle účetních vedení firem vědomo dopadů zkreslení účetní závěrky a jejich případných sankcí včetně trestněprávní odpovědnosti. Účetní hodnotí stav převážně negativně. Podle 51% z nich si manažeři nebo statutární orgány firem neuvědomují rizika spojená s tzv. kreativitou v účetnictví. Ve druhé skupině těch, podle kterých si management dobře uvědomuje nějaké riziko, je až 29% respondentů.

Komora se také zajímala, čeho se požadované „vylepšení“ týká. Ukázalo se, že počet účetních zásahů typu „úprava ziskovosti“ tvoří přes 92 procent kreativních zásahů do účetní závěrky. Vloni to bylo pouze 78,9%.

Dalším faktorem, který se často přikrášluje, je i zadluženost firmy. Zadluženost firmy si letos potenciálně upravilo o půl procentních bodů více firem než loni. Celkem 18 procent potenciálních přikrášlení účetnictví tak letos tvoří změna zadluženosti. Navenek se tedy jako méně zadlužený subjekt pravděpodobně tváří okolo 31.000 firem registrovaných v ČR, a to může ve vztahu k bankám představovat nemalé riziko špatného úvěrování.

Ankety se zúčastnilo 215 respondentů z řad členů Komory certifikovaných účetních, která sdružuje odborníky na oblast účetnictví, daní i podnikových financí.