Objem plateb realizovaných přes mobilní telefony čeká v příštích letech výrazný růst. Již dnes zažívají boom na rozvíjejících se trzích. Vyplývá to z aktuální studie společnosti Ernst a Yang: „Mobilní peníze – nová vlna růstu“. Do uvedené studie se zapojilo 6000 respondentů z 12 zemí, a to včetně České republiky.

Je paradoxem, že mobilní finanční služby zažívají největší rozmach v rozvíjejících se ekonomikách, tedy v Africe a jihovýchodní Asii. V zemích jako je Keňa, Pákistán nebo Indonésie byla kvůli chybějící bankovní infrastruktuře po těchto službách obrovská poptávka a ta přispěla k jejich rychlému rozvoji.

„Pro Evropany je to těžko představitelné, ale v zemích jako je Indonésie, kde žije tolik lidí jako v polovině Evropy, má bankovní účet jen každý pátý člověk, jen každý desátý má platební kartu, a to už se nebavíme o tom, jestli s ní má kde zaplatit. Mobilní telefon má ovšem v kapse každý, takže bylo v místních podmínkách přirozené, že se platby přes telefon tak rychle staly běžnými. Slouží i jako prostředek k výplatě mezd,“ říká Petr Plecháček.

Objem mobilních plateb i jejich počet by měl v příštích letech v celosvětovém měřítku výrazně narůst. Současně by se měl zvýšit podíl nebankovních subjektů, které budou do procesů zapojeny. To je mimořádná příležitost třeba pro mobilní operátory.

Většina uživatelů v rozvíjejících se zemích žádá, aby platby byly především nízkonákladové. Nemusí být příliš rychlé, využívají je spíše nárazově než pravidelně. Naopak v zemích jako je Jižní Korea nebo USA zákazníci očekávají provedení plateb prakticky okamžitě a mají zájem o platby v relativně vyšších objemech.

Podmínkou je bezpečnost

„Mladí lidé do 30 let využívají mobilní platby téměř třikrát častěji než generace jejich rodičů,“ doplňuje Petr Plecháček. Podíl pravidelných či příležitostných uživatelů mobilních platebních služeb mezi vlastníky „chytrého“ telefonu je dvakrát vyšší než u respondentů, kteří takový telefon nevlastní. Výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami spotřebitelů signalizují, že je velice důležité si tyto segmenty správně zmapovat a na základě toho zacílit na ty spotřebitele, u nichž je využívání mobilních peněz nejpravděpodobnější. Jak ukázal průzkum, potenciální zákazníky mohou k využívání mobilních plateb motivovat především podrobnější informace o tom, jak je zajištěna bezpečnost a ochrana údajů, a více poznatků o výhodách mobilních peněz.