Půjčka

Půjčka je typ závazku mezi věřitelem a dlužníkem, který vznikne na základě uzavření smlouvy o půjčce. U půjčky věřitel přenechá dlužníkovi určité množství prostředků určitého druhu a dlužník se je zaváže po uplynutí dohodnuté lhůty vrátit a také případně zaplatit navíc i dohodnutý úrok. Půjčka je obecně upravena občanským zákoníkem a nemusí se jednat vždy o půjčení peněz.

Bankovní a nebankovní úvěr

Úvěr je zvláštní typ půjčky, který se specificky týká půjčení finančních (peněžních) prostředků. Úvěr patří mezi obchodně-právní vztahy. Vypůjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenstvím. Existují dva základní typy úvěrů. Prvním typem jsou bankovní úvěry, tedy tedy půjčky, které poskytují bankovní instituce. Druhým typem jsou nebankovní úvěry. Nebankovní úvěr lze běžně získat od společností, které se jejich poskytováním nebankovních půjček zabývají. Do této kategorie patří i aktivity soukromých nebo firemních investorů.

Kreditní karty

Kreditní karta je spojena se zvláštním typem úvěru, který se čerpá placením kartou nebo výběrem z bankomatu. Řada bank poskytuje i karty s bezúročným obdobím: Technicky je bezúročné období zpravidla řešeno tak, že pokud majitel karty uhradí celý dluh na posledním výpisu do doby splatnosti, jsou odpuštěny úroky za poslední zúčtovací období (zpravidla měsíc).

Finanční poradci a zprostředkovatelé

Půjčky a úvěry patří mezi běžné obchodní činnosti, a proto nepřekvapí, že na trhu existuje řada zprostředkovatelů. Ti figurují jako prostředníci mez poskytovatelem úvěru a klientem. Jedná se o legální činnost, která se poskytuje za odměnu. V řadě případů jsou tito prostředníci nebo obchodní zástupci placeni poskytovatelem půjčky a nabízejí služby zpravidla pod heslem „půjčky bez poplatku předem“. Zprostředkovatelé půjček se často označují jako finanční poradci.